1. Pradžia
  2. /
  3. Privatumo politika

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-07-26

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ arba „Politika“) paaiškina, kaip Veratika, MB (toliau – „Bendrovė“, „mes“ arba „mus“) renka ir naudoja informaciją Jums naršant svetainėje www.veratika.lt (toliau – „Svetainė“) ir naudojantis bet kokiomis mūsų teikiamomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“).

Veratika, MB yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamasi šiuo esminiu principu, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus.

Šioje Privatumo politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenis“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti Jūsų tapatybę (toliau – „Asmens duomenys“).

Mes esame Asmens duomenų, patenkančių į šios Politikos taikymo sritį, valdytojai.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą bei teikdami paslaugas Jums. Mūsų tikslas yra tvarkyti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs savo noru mums pateikėte prieš tai gavę išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus bei tuos duomenis, kurie yra būtini sutarčių su Jumis vykdymui, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui ir mūsų veiklos vykdymui.

Maloniai prašome susipažinti su mūsų privatumo politika, kuri nurodo, kaip renkame, naudojame, perduodame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

  1. Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

1.1 Kokią informaciją renkame

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei Jūs laisvu noru juos mums pateikiate, pvz.: Jūsų elektroninio laiško mums apimtyje, užsakant mūsų teikiamas paslaugas, užpildant formą interneto tinklalapyje ar susisiekiant su mumis telefonu/SMS žinute. Tam tikrais atvejais jau tvarkome Jūsų anksčiau pateiktus asmens duomenis, pvz.: jei esate esamas ar buvęs mūsų klientas. Jūsų pateikiamus asmens duomenis mes tvarkysime vadovaudamiesi šia Politika ir mums taikomais teisės aktais. Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitiems tikslams nei numatyta duomenų gavimo metu, nebent tam gautume papildomą Jūsų sutikimą arba toks naudojimas būtų numatytas teisės aktuose.

1.2 Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Paprastai mes renkame Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kuri yra būtina teikiant paslaugas Jums. ES teisė įpareigoja mus informuoti asmenis, kurių duomenis tvarkome apie duomenų tvarkymo teisinius pagrindus. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes remiamės vienu iš šių teisinių pagrindų:

Sutarties vykdymo pagrindas. Taikomas, kai Jūsų duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti mūsų įsipareigojimus Jums pagal sutartį, pvz.: atlikti/gauti mokėjimą už paslaugas.

Teisės aktų reikalavimo pagrindas. Taikomas, kai mes esame įstatymų ar kitų teisės aktų įpareigoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pvz.: mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimas viešojo valdymo institucijoms ar policijai.

Sutikimo teisinis pagrindas. Tam tikrais atvejais mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tik, jei prieš tai gavome Jūsų sutikimą.

Sutikimą tvarkyti duomenis galite atsiimti bet kuriuo metu susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu hi@veratika.lt

Teisėtų interesų teisinis pagrindas. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

1.3 Automatinis asmens duomenų rinkimas

Tam tikrais atvejais mes arba mūsų pasitelkiami paslaugų tiekėjai naudoja slapukus (angl. cookies), tinklo duomenų rinkimo įrankius (angl. web beacons) ir kitas išmaniąsias technologijas tam, kad automatiniu būdu rinktų tam tikrą informaciją apie Jus, kai lankotės mūsų tinklalapyje bei rašote mums el. paštu. Šios informacijos rinkimas padeda pritaikyti mūsų interneto tinklalapį Jūsų poreikiams, didinti mūsų informacijos sklaidos žinomumą, efektyvumą ir naudingumą bei organizuoti ir sekti mūsų naudojamų reklamos sprendimų efektyvumą.

1.3.1 IP adresai

IP adresas yra skaičius, suteikiamas Jūsų kompiuteriui jungiantis prie interneto. Jis leidžia kompiuteriams ir serveriams atpažinti vienas kitą ir dalintis duomenimis. Apsilankius mūsų tinklalapyje, Jūsų IP adresas yra užfiksuojamas ir naudojamas sistemų diagnostikos ir apsaugos tikslais. IP adresas taip pat naudojamas sudarant rodiklius, pagal kuriuos nustatomas interneto tinklalapio lankomumas bei naudingumas.

1.3.2 Slapukai (Cookies)

Slapukai paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje su kurio jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį nuo kitų įrenginių. Tam tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti su slapukų naudojimu. Jei neduosite sutikimo, Jūsų kompiuteris ar kitas įrenginys nebus tikslingai identifikuojamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-input) vis tiek bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 90 dienų. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi naršyklės meniu punktuose Įrankiai (angl. Tools) arba Nustatymai (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų tinklalapio funkcionalumas. Siekdami išplėsti mūsų tinklalapio funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje išsaugos slapuką. Slapukai savaime nepasako mums Jūsų elektroninio pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

NARŠYDAMI MŪSŲ TINKLALAPYJE JŪS SUTINKATE, KAD JŪSŲ KOMPIUTERYJE AR KITAME ĮRENGINYJE BŪTŲ IŠSAUGOTI PUSLAPIUI VEIKTI BŪTINI SLAPUKAI.

1.3.3 Tinklo duomenų rinkimo įrankis (Web beacons)

Tinklo duomenų rinkimo įrankis yra nedidelis vaizdo failas interneto tinklalapyje, kuris gali būti naudojamas informacijos apie lankytojo kompiuterį surinkimui, tame tarpe IP adresui, apsilankymo laikui, naršyklės tipui ir to pačio serverio jau ankščiau įrašytiems slapukams nustatyti. Naudodami Tinklo duomenų rinkimo įrankį mes griežtai vadovaujamės teisės aktų reikalavimais. Mes arba mūsų paslaugų tiekėjai naudos Tinklo duomenų rinkimo įrankį tik tam, kad užtikrintų tinkamą slapukų valdymą bei nustatytų trečiųjų šalių mums teikiamų paslaugų naudingumą. Jūs galite apriboti Tinklo duomenų rinkimo įrankio funkcionalumą uždrausdami jo veikimą slapukų nustatymuose. Tokiu atveju Tinklo duomenų rinkimo įrankis vis dar gali užfiksuoti anoniminį apsilankymą iš konkretaus IP adreso, tačiau slapukų informacija nebus saugoma.

1.3.4 Vietos nustatymo priemonės

Jums naudojantis mūsų paslaugomis, mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterio ar kito įrenginio naudojimo vietą. Šią informaciją naudojame siekdami geriau pritaikyti mūsų teikiamas paslaugas mūsų klientams.

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis nebent tais atvejais, kuomet to reikalauja trečiosios šalys, kurios turi tokią teisę, kuri yra numatyta teisės aktais. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, kurios galėtų naudoti šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

2. Jūsų pasirinkimai

Paprastai Jums naudojantis mūsų paslaugomis nereikalausime Jūsų pateikti asmens duomenų, nebent tai yra būtina sąlygą paslaugų suteikimui, pvz. sutarties sudarymui ar kontakto su Jumis palaikymui. Gavę Jūsų prašymą pateikti informaciją apie mūsų Jums teikiamas paslaugas mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomus asmens duomenis. Tam tikrais atvejais mes galime prašyti Jūsų papildomo sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo ir Jūs turite teisę atsisakyti duoti sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiems tikslams. Jei suteiksite sutikimą dėl tam tikrų paslaugų ar informacinių pranešimų gavimo, mes Jums suteiksime galimybę bet kuriuo metu atsiimti šį sutikimą. Sutikimo atsiėmimo atveju mes stengsimės, kaip įmanoma skubiau nutraukti Jūsų asmens duomenų naudojimą sutikime nurodytiems tikslams.

3. Jūsų teisės

Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

Susipažinimas ir ištaisymas. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Siekdami susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, Jūs galite pateikti prašymą mums. Jei įvertinę Jūsų užklausą mes nuspręsime, kad privalome suteikti Jums tokią teisę, informaciją pateiksime nemokamai. Siekdami užtikrinti kitų asmenų teisių apsaugą ir tinkamai atsakyti į Jūsų užklausą, prieš pateikdami atsakymą mes galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę įrodančią informaciją ar kitą informaciją. Jei mūsų tvarkomi Jūsų duomenys yra netikslūs, Jūs turite teisę prašyti patikslinti šiuos duomenis.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Tam tikromis aplinkybėmis asmuo gali prašyti, kad duomenų valdytojas ištrintų jo asmens duomenis, pavyzdžiui, jeigu duomenys nebereikalingi duomenų tvarkymo tikslui pasiekti. Tačiau mes neprivalome to daryti, jeigu: duomenis tvarkyti būtina siekiant gerbti žodžio ir informacijos laisvę; turime laikyti asmens duomenis, kad nepažeistumėme teisinio įsipareigojimo; yra kitų su viešuoju interesu susijusių priežasčių saugoti asmens duomenis, pavyzdžiui, visuomenės sveikata arba mokslinių ir istorinių tyrimų tikslai; turime saugoti asmens duomenis, kad pagrįstumėme teisinį reikalavimą.

Kitos teisės. Tam tikrais atvejais turite teisę prašyti išduoti elektroniniu būdu saugomos informacijos kopiją.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis galite kreiptis į hi@veratika.lt. Gavę Jūsų prašymą, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais ir profesine praktika mes imsimės visų įmanomų pastangų padėti įgyvendinti Jūsų teises.

4. Duomenų saugumas ir vientisumas

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes naudojame organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei procedūras, kuriomis siekiame apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, netinkamo naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Siekiant užtikrinti maksimalią asmens duomenų apsaugą, tvarkant Jūsų asmens duomenis, prieiga prie duomenų yra apribota mūsų darbuotojams vadovaujantis „būtina žinoti“ principu. Duomenis tvarkantys asmenys yra įpareigoti laikytis griežtų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

4. Nuorodos į kitus tinklalapius

Prašome atsižvelgti į tai, kad mūsų interneto tinklalapyje yra pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši Privatumo politika ir juose taikomos privatumo nuostatos gali iš esmės skirtis. Mes skatiname Jus peržvelgti kiekvieno tokio tinklalapio privatumo politiką prieš pateikiant bet kokią Jus identifikuojančią informaciją.

5. Šios Privatumo politikos pakeitimai

Mes turime teisę peržiūrėti ir atnaujinti šią Privatumo politiką. Kiekvieną kartą atlikus Privatumo politikos atnaujinimą, mes atnaujinsime Politikos viršuje esantį lauką “Paskutinį kartą atnaujinta”.

6. Privatumo politikos užtikrinimas

Me esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu hi@veratika.lt. Gavę Jūsų užklausą, mes per 14 dienų įsipareigojame patvirtinti užklausos gavimą ir pateikti atsakymą per vieną kalendorinį mėnesį nuo užklausos gavimo dienos. Jei Jūsų užklausa yra itin sudėtinga arba mes tuo metu esame gavę labai didelį užklausų kiekį, apie tai Jus papildomai informavę, galime pratęsti užklausos atsakymo terminą iki trijų mėnesių nuo užklausos gavimo dienos. Jūs visada turite teisę pateikti skundą dėl Jūsų duomenų netinkamo tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Priedas

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiomis šalimis, nebent to reiktų teikiant paslaugas Jums, vykdant Jūsų prašymus, mūsų pagrįstiems veiklos vykdymo poreikiams ir/ar jeigu tai numatyta teisės aktuose. Tai apima:

Mūsų paslaugų tiekėjus: Mes dalinamės Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios teikia mums paslaugas, pvz. mūsų IT priežiūros paslaugų tiekėjai, tinklalapio hostingo paslaugų tiekėjai, mūsų apskaitos paslaugų tiekėjai, konsultantai, teisininkai ir kiti prekių bei paslaugų tiekėjai. Dirbdami su šiomis trečiosiomis šalimis tam tikrais atvejais galime perleisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Mes minėtoms trečiosioms šalims perduodame Jūsų asmens duomenis tik tuo atveju, jei jos atitinka mūsų taikomus griežtus asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimus. Mes dalinamės Jūsų asmens duomenimis tik ta apimtimi, kuri yra būtina šių trečiųjų šalių paslaugoms suteikti.

Ikiteisminio tyrimo institucijas, teismus ar kitas valstybės įgaliotas institucijas: mes perduosime teismų, ikiteisminio tyrimų institucijų ar kitų įgaliotų institucijų prašomus asmens duomenis, kai tai bus būtina mūsų teisinėms pareigoms atlikti ar bus kitas teisės aktuose numatytas duomenų perdavimo pagrindas.

Auditą: mes perduosime asmens duomenis, jei jie bus reikalingi atlikti finansinį, duomenų privatumo ir saugos auditą ar ištirti ir tinkamai reaguoti į skundą ar saugumo grėsmę.

Meniu

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.